I’ve tried EVERY pullup bar on the market, manufactured in countries across the globe, and love the Khanh Trinh bar for my daily grind. Unlike doorframe bars, you can get a full hang on this bar with legs extended, even if you’re 6 ft tall. (Tôi đã tập thử MỌI LOẠI XÀ ĐƠN bán trên thị trường, được sản xuất tại nhiều quốc gia trên thế giới, và yêu thích xà đơn Khánh Trình cho việc tập luyện hàng ngày của tôi. Không giống như các loại xà đơn gắn cửa, bạn có thể đu thoải mái trên chiếc xà này với các chân được duỗi thẳng, thậm chí nếu bạn cao đến 6 feet)

Omari JinakiQuốc tịch Mỹ

What i’ve got is exactly the same i expected. It is strong but light. It was easy to setup. First impression is so good as i can recommend your pull up bar to everyone (Những gì tôi nhận được QUẢ ĐÚNG CHÍNH XÁC NHƯ TÔI MONG ĐỢI. NÓ CHẮC CHẮN NHƯNG NHẸ. Lắp đặt dễ. Ấn tượng đầu tiên thật tốt và tôi có thể giới thiệu nó đến mọi người)

Laszlo FulopQuốc tịch Hungary

I put it together and it works JUST GREAT. The pull-up bar allows me to do all the exercises i want to do at home without going to the gym. I also get a better workout than with my old pull-up bar that you need to hang from the doorway opening (Tôi lắp nó và dùng nó thật TUYỆT VỜI. Chiếc xà cho phép tôi thực hiện mọi động tác tôi muốn thực hiện ở nhà mà không cần đến phòng Gym. Tôi cũng có những bài tập thể dục tốt hơn chiếc xà đơn cũ của tôi phải lắp vào khung cửa đang mở)

Arthur H.RubinQuốc tịch Mỹ