I put it together and it works JUST GREAT. The pull-up bar allows me to do all the exercises i want to do at home without going to the gym. I also get a better workout than with my old pull-up bar that you need to hang from the doorway opening (Tôi lắp nó và dùng nó thật TUYỆT VỜI. Chiếc xà cho phép tôi thực hiện mọi động tác tôi muốn thực hiện ở nhà mà không cần đến phòng Gym. Tôi cũng có những bài tập thể dục tốt hơn chiếc xà đơn cũ của tôi phải lắp vào khung cửa đang mở)