What i’ve got is exactly the same i expected. It is strong but light. It was easy to setup. First impression is so good as i can recommend your pull up bar to everyone (Những gì tôi nhận được QUẢ ĐÚNG CHÍNH XÁC NHƯ TÔI MONG ĐỢI. NÓ CHẮC CHẮN NHƯNG NHẸ. Lắp đặt dễ. Ấn tượng đầu tiên thật tốt và tôi có thể giới thiệu nó đến mọi người)