Trong những năm 2002 – 2003, xà đơn tại nhà đã có mặt tại thị trường Việt Nam nhưng rất ít người biết tới. Tình trạng này kéo dài cho đến khi xà đơn xếp Khánh Trình xuất hiện… Xà đơn xếp Khánh Trình: Khởi nguồn cho “Cuộc cách mạng” Trước đây, khi nhắc đến xà đơn…